Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/133621
Title: Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 118 - 148 (Canejan - Bossòst)
Author: Carrillo, Empar
Ninot i Sugrañes, Josep Maria
Keywords: Cartografia de la vegetació
Cartografia digital
Fitogeografia
Biogeografia
Vall d'Aran (Catalunya)
Vegetation mapping
Digital mapping
Phytogeography
Biogeography
Val d'Aran (Catalonia)
Issue Date: 2017
Abstract: Aquest mapa de vegetació comprèn el territori administrat per la Generalitat de Catalunya inclòs en el fulls 118 - 148 (Canejan - Bossòst). S'han seguit els mateixos criteris de representació que en els fulls apareguts fins ara de la sèrie 1:50 000 del Mapa de Vegetació de Catalunya. La informació que hi donem permet una lectura a diferents nivells, segons els interessos de l'usuari. Així, pel que fa a la interpretació del paisatge, hom hi aplica tres graus d’aproximació distints: la fisiognomia de la vegetació, les unitats de vegetació actual i els dominis potencials. La versió del mapa en format shapefile està georeferenciada segons el datum ETRS89.
URI: http://hdl.handle.net/2445/133621
Related resource: http://www.ub.edu/geoveg/cat/mapes.php
Appears in Collections:Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50) (Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
llegendes-118-148_v2017.pdf291.53 kBAdobe PDFView/Open
full118-148_150dpi.pdf6.63 MBAdobe PDFView/Open
full118148_v2017_shpETRS89.zip1.48 MBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons