Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/133938
Title: Persistència i canvi en el comportament lingüístic: la planificació sociolingüística
Author: Bastardas i Boada, Albert, 1951-
Keywords: Sociolingüística
Política lingüística
Català
Sociolinguistics
Language policy
Catalan language
Issue Date: 1994
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Els actuals fenòmens de normalització lingüística que, amb més o menys intensitat, tenen lloc actualment a l'estat espanyol, plantegen problemes complexos d'actuació política i social per als quals no tenim, molt sovint, respostes clares i senzilles. Una tipologia més especifica i diferenciada d'aquests fenòmens de normalització lingüística la poden constituir aquells casos en què més avançat estava ja el procés de substitució de la llengua autòctona pel castellà i que, políticament, a més, semblen tendir a presentar menys sensibilitat per a la recuperació dels seus trets diferencials. En una tipologia així, les accions de recuperació de l'ús de la llengua autòctona empreses pel govern autònom poden tendir a ser menys radicals i efectives i, en conjunt, el procés de normalització molt més lent i erràtic que en aquells casos en què la situació no ha arribat a un nivell tan negatiu per al codi autòcton. En aquest tipus de casos sembla donar-se, doncs, no només una pèrdua ja majoritària de l'ús del propi codi fins i tot en la comunicació interpersonal i, més important encara, en la transmissió lingüística intergeneracional, sinó a més a més, una menor motivació general per a la recuperació de la llengua pròpia entre la mateixa població d'origen autòcton i, en conseqüència, major desinterès per part de la població immigrada també resident. Aquests casos plantegen, per tant, una extrema necessitat de comprensió teòrica aprofundida de la situació i alhora l’existència d'un moviment social potent i organitzat que tingui un paper destacat en el canvi de les mentalitats i de les ideologies lingüístiques de la població i que empenyi els poders públics cap a l'adopció de mesures més adequades per a I ‘assoliment dels objectius de la normalització.
Note: Text basat en la conferencia del mateix títol pronunciada a les III Jornades de Sociolingüística (Alcoi, marc1994).
It is part of: Treballs de sociolingüística catalana, 1994, vol. 12, pp. 31-39.
URI: http://hdl.handle.net/2445/133938
ISSN: 0211-0784
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5676.pdf650.05 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons