Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/134257
Title: Dataset la diada de Sant Jordi dels arxius públics de TV3
Other Titles: Dataset about Diada de Sant Jordi from public TV3 audiovisual archive
Author: Boté Vericad, Juan-José
Keywords: Audiovisuals
Diada de Sant Jordi
Audio-visual materials
Saint George's Day
Televisió de Catalunya
Issue Date: May-2019
Abstract: [eng] This a dataset related to the Diada de Sant Jordi through TV3 public audiovisual archive. This dataset contains for a total of 572 videos with title, link, length in time and the program that have published information about this day. Most of these videos belong to the news program. This dataset is published on the occasion FIAT-IFTA Media Studies Grant 2019. Additionally, three more files are included. These files include the final sample, the queries on Tv3 archive and recommended books that appear on the footage. The final sample has 339 videos and queries are useful to look by year
[cat] Aquest és un dataset vinculat a la Diada de Sant Jordi dels arxius audiovisuals públics de Tv3. Aquest dataset conté un total de 572 videos amb el títol, dreçera, longitud en temps i el programa que ha publicat informació relativa aquest dia. La major part d'aquests videos corresponent corresponen als programes de notícies. Aquestes dades es publiquen amb motiu de FIAT-IFTA Media Studies Grant 2019. A més a més s'inclouen 3 fitxers. Aquests fitxes inclouen la mostra final, les cadenes de cerca a l'arxiu de Tv3 i els llibres recomanats que apareixen en els videos. La mostra final conté 339 videos i les cadenes són útils per fer cerques per any.
Note: L'article de l'anàlisi d'aquests videos està pendent de ser publicat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/134257
Appears in Collections:Dades - Recerca
Dades (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TV3-arxiu-audiovisual-videos-Diada-St-Jordi.xlsx77.81 kBMicrosoft Excel XMLView/Open
TV3-arxiu-audiovisual-videos-Diada-St-Jordi.csv101.65 kBUnknownView/Open
TV3-final-videos-datasets.xlsx58.57 kBMicrosoft Excel XMLView/Open
TV3-QueryChain-CadenesCerca-SantJordi.xlsx10.26 kBMicrosoft Excel XMLView/Open
TV3-LlibresRecomanats-RecommendedBooks.xlsx115.78 kBMicrosoft Excel XMLView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons