Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/134965
Title: El programa d'Aprenentatge-Servei en el Grau de Treball Social. Informe final projecte 2015PID-UB/005
Author: Ginesta Sánchez, Isabel
Quiroga, Violeta
Rodríguez Cruz, Erica
Durán Monfort, Paula
Keywords: Aprenentatge servei
Treball social
Innovacions educatives
Issue Date: 11-Jun-2019
Abstract: Aquest informe presenta un programa d'innovació docent, centrat en la metodologia d'Aprenentatge Servei, que es desenvolupa des de fa quatre anys en el grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona. L'objectiu ha estat avaluar els efectes que ha tingut en l'aprenentatge dels estudiants que han participat, i per a això s'ha utilitzat una metodologia mixta, amb l'aplicació de la tècnica del qüestionari i grup de discussió. Els resultats de l'estudi mostren els beneficis que per als estudiants té el participar en aquest tipus de projectes, des del primer curs de la formació. Afavoreix l'acostament a la realitat social i de la professió de Treball Social. Promou l'aprenentatge de continguts curriculars, el desenvolupament del pensament crític i el compromís social. L'avaluació realitzada posa de manifest les recomanacions per millorar el programa i el desenvolupament d'aquesta metodologia.
Note: Projecte: 2015PID-UB/005
Grup d’Innovació Docent Trans@net. Departament de Treball Social i Serveis Socials. Facultat d’Educació
Podeu consultar la versió en castellà a la url del camp recurs relacionat
URI: http://hdl.handle.net/2445/134965
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/134967
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
InformeINNOVADOC_ApS_Català.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open
InformeINNOVADOC_ApS_Castellano.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons