Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/135764
Title: Com repartir punts uniformement en esferes?
Author: Marzo Sánchez, Jordi
Keywords: Anàlisi numèrica
Funcions hipergeomètriques
Anàlisi de Fourier
Teoria de nombres
Numerical analysis
Hypergeometric functions
Fourier analysis
Number theory
Issue Date: 2011
Publisher: IEC
Abstract: El teorema de Whittaker-Kotel'nikov-Shannon permet reconstruir de manera estable una funció de banda limitada i energia finita a partir dels valors de la funció als enters. Així doncs, els enters són un exemple de conjunt de mostreig estable però són, a més, un conjunt de punts ben distribuïts a la recta. En aquest article tractarem de la relació entre l'existència de conjunts de punts ben distribuïts i el mostreig estable de funcions a diferents dominis (la recta, el cercle i l'esfera).
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.2002.01.34
It is part of: Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, 2011, vol. 26, num. 1, p. 57-68
URI: http://hdl.handle.net/2445/135764
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.2002.01.34
ISSN: 0214-316X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
605580.pdf141.53 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons