Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/136002
Title: Combinar les observacions i mesurar la incertesa: Història d'un intent per entendre millor el món
Author: Sanz, Marta
Keywords: Probabilitats
Anàlisi de regressió
Combinatòria (Matemàtica)
Història de la matemàtica
Probabilities
Regression analysis
Combinations
History of mathematics
Issue Date: 1992
Publisher: IEC
Abstract: El naixement de la teoria de la probabilitat s'associa ben freqüentment a l'estudi deIs jocs d' atzar. Aquesta activitat lúdica, que segons sembla era ampliament practicada pels nobles francesos pels volts del segle XVII, és a dir, poc abans de la iHustració, va plantejar problemes interessants, la majoria de caracter combinatori, que varen copsar l'atenció de molts científics de l'epoca. No hi ha dubte que aquest va ser un motor important en el desenvolupament de la probabilitat, pero no 1 'único Alllarg d' aquesta lIi\(ó farem una anaIisi des d 'una perspectiva historica de la genesi del modellineal de regressió. Com veurem, aquest ha estat un tema que ha plantejat problemes importants que avui formen part de la teoria de la probabilitat i que ha tingut aportacions de matematics notables (per exemple, Euler, Legendre, Laplace, Gauss, Cauchy, etc., per citar-ne uns quants)...
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/article/view/9886
It is part of: Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, 1992, vol. 7, p. 35-46
URI: http://hdl.handle.net/2445/136002
ISSN: 0214-316X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
558306.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons