Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/136019
Title: El mètode de la parametrització en sistemes dinàmics
Author: Luque Jiménez, Alejandro
Keywords: Sistemes dinàmics diferenciables
Equacions diferencials ordinàries
Differentiable dynamical systems
Ordinary differential equations
Issue Date: 2012
Publisher: IEC
Abstract: En aquest article presentem una introducció del mètode de la parametrització per a estudiar varietats invariants en sistemes dinàmics. El nostre propòsit és exposar les idees clau de manera «digerible» per al lector que no conegui la matèria. En primer lloc, farem una exposició del problema general de buscar varietats invariants, per després començar a discutir problemes concrets: varietats associades a punts fixos o d'equilibri, varietats normalment hiperbòliques en general i tors invariants amb dinàmica quasiperiòdica. Aquest últim problema s'inclou en l'anomenada teoria KAM
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.2002.01.40
It is part of: Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, 2012, vol. 27, num. 1, p. 5-38
URI: http://hdl.handle.net/2445/136019
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.2002.01.40
ISSN: 0214-316X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
604110.pdf590.14 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons