Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/136022
Title: Compatibilitat en àlgebra, en lògica i en informàtica
Author: Font Llovet, Josep Maria
Keywords: Lògica matemàtica
Lògica algebraica
Mathematical logic
Algebraic logic
Issue Date: 2007
Publisher: IEC
Abstract: S'exposa una visió actual de l'estudi algebraic de la Lògica, especialment de les lògiques no clàssiques, prenent com a eix alguns conceptes purament algebraics com els de compatibilitat, congruència de Leibniz, i operador de Leibniz. Es mostra com aquests conceptes permeten definir una jerarquia de lògiques i classificar-les pel seu capteniment envers la seva algebrització, és a dir, per les relacions que mantenen amb els seus models algebraics, i per les propietats d'aquests models. Al final s'esmenten algunes de les línies de recerca més recents, en el context del camp emergent actualment anomenat Lògica Algebraica Abstracta.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.2002.01.4
It is part of: Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, 2007, vol. 22, num. 1, p. 75-110
URI: http://hdl.handle.net/2445/136022
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.2002.01.4
ISSN: 0214-316X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
555397.pdf604.38 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons