Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/136023
Title: Les contribucions de Poincaré a l'aritmètica
Author: Bayer i Isant, Pilar, 1946-
Keywords: Teoria de nombres
Aritmètica
Grups algebraics lineals
Geometria algebraica aritmètica
Number theory
Arithmetic
Linear algebraic groups
Arithmetical algebraic geometry
Issue Date: 2006
Publisher: IEC
Abstract: Les recerques de Poincaré sobre grups fuchsians, funcions automorfes, etc., estan lligades a les de l'escola alemanya del seu temps. La influència d'aquests temes en teoria de nombres ha estat creixent en el decurs dels anys. Capítols sencers de la matemàtica del segle xix i de principis del segle xx han trobat una continuació natural en l'estudi actual de models aritmètics, de manera que la comprensió d'aquests esdevé difícil si es pretén portar a terme al marge dels clàssics. El mateix Poincaré considerava que la seva aportació a l'aritmètica es reduïa a la teoria de formes, però, tal com veurem, molts altres treballs seus exerceixen encara avui una influència notable en l'estudi de problemes dionfantins.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/BSCM/article/viewArticle/9819
It is part of: Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, 2006, vol. 21, num. 1, p. 5-38
URI: http://hdl.handle.net/2445/136023
ISSN: 0214-316X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
554323.pdf646.5 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons