Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/136201
Title: Lingüística i ciències de la comunicació: sociocomplexitat com a perspectiva integradora
Author: Bastardas i Boada, Albert, 1951-
Keywords: Complexitat (Filosofia)
Sociolingüística
Comunicació
Llenguatge i llengües
Educació emocional
Emocions
Socialització
Issue Date: 2014
Publisher: Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona
Abstract: La perspectiva de la “complexitat” pot ser positiva i molt útil per a la teoria de la lingüística perquè es desvia de: a) la idea que el coneixement o el significat pot existir sense un ésser que el produeixi, b) la visió fragmentària i reduccionista de la realitat i les seves imatges massa orientades mecànicament, c) els models de causalitat “lineal”, d) la tendència a dicotomitzar les categories sobre la realitat, e) el principi aristotèlic del tercer exclòs (lògica binària: si alguna cosa és aquí no és allà), f) la desaparició de la ment en algunes ciències socials “superiors”, g) un enfocament inadequat de les relacions entre el tot i les seves parts, i h) una perspectiva de la creativitat massa basada en la lògica i no en la intuïció “artística” i la imaginació en la ciència.
It is part of: Capítol del llibre: A. Massip & A. Bastardas (eds.), Complèxica. Cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat. Barcelona: Publ. i eds. de la UB, [978-84-475-3818-8], 2014, pp. 231-258.
URI: http://hdl.handle.net/2445/136201
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lingüística i ciències de la comunicació.pdf447.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.