Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/136297
Title: Memòria de Responsabilitat Social. Universitat de Barcelona. 2017-2018
Author: Universitat de Barcelona. Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Keywords: Informes
Universitat de Barcelona. Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Memòria d'activitats
Issue Date: Jul-2019
Publisher: Edicions de la Universitat de Barcelona
Series/Report no: Memòries (Òrgans de govern, Gerència, Consell Social)
Abstract: Un curs més, la Universitat de Barcelona presenta la seva memòria de responsabilitat social, a partir d’ara anomenada Informe de desenvolupament sostenible. Enguany se n’ha revisat a fons l’estructura, ja que els estàndards establerts per la Global Reporting Initiative —adreçats a organitzacions de naturalesa i finalitats molt diverses— s’han adaptat al funcionament universitari. L’Informe de desenvolupament sostenible aporta una visió integrada del conjunt d’activitats que desenvolupa la Universitat i fa èmfasi en el seu impacte i valor socials. És, doncs, un recull d’informació imprescindible per poder marcar objectius de millora per als propers cursos i, alhora, una eina per rendir comptes dels recursos que la societat posa a disposició de la Universitat. Des del Consell Social volem posar l’èmfasi en la dimensió social de la UB més enllà de les activitats que li són pròpies (docència i recerca): cal fer evidents els seus múltiples impactes directes en la societat, la cultura i l’economia del país. Per tant, la Universitat s’ha d’implicar i contribuir de forma responsable al desenvolupament social, cultural i ambiental de la societat. En aquest sentit, l’Informe exposa com a objectius de futur recollir els impactes de la UB vinculats a cadascun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible —de millora de les condicions de vida tant a escala local com global— i elaborar un pla de desenvolupament sostenible...
Note: Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/141777
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=10366
URI: http://hdl.handle.net/2445/136297
Related resource: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=10366
http://hdl.handle.net/2445/141777
ISBN: 978-84-9168-320-9
978-84-9168-320-9
Appears in Collections:Col·lecció Memòries - Òrgans de govern, Gerència, Consell Social - eBooks - (Publicacions i Edicions UB)
Memòries Responsabilitat Social / Informes de Desenvolupament Sostenible (Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memoria_RS_2017-2018_cat.pdf8.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.