Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/136499
Title: La metàfora ecològica: possibilitats i límits per a l'aproximació sociolingüística
Author: Bastardas i Boada, Albert, 1951-
Keywords: Sociolingüística
Multilingüisme
Política lingüística
Espanya
Sociolinguistics
Multilingualism
Language policy
Spain
Issue Date: 2004
Publisher: Octaedro, Ediciones Universitarias de Barcelona
Citation: A: Pradilla, M. A. (coord.), Calidoscopi lingüístic. Un debat entorn de les llengües de l'Estat. Barcelona: Eds. Octaedro/EUB, 2004, pp. 13-242004
Abstract: As an interdisciplinary field that is still young, sociolinguistics has had to find its theoretical representation schemes. In this exploration of models of reality and images of phenomena, we have been working for some years with the systemic conceptualization of biological phenomena that we know popularly as 'Ecology’. As much as this may be useful, we must not forget, however, the metaphorical nature of this modeling and the danger of oblivion of individuals in the model, and the fact that these cultural "species" are, in the long run, a product and function of human cognitive-communicative activity. Camp interdisciplinari encara jove, la sociolingüística ha hagut d'anar trobant els seus esquemes de representació teòrica on ha pogut i on ha sabut. En aquesta exploració de models de la realitat i d'imatges dels fenòmens ens ha acompanyat des de fa uns anys la conceptualització sistèmica sobre els fenòmens biològics que coneixem popularment com a 'Ecologia'. Tant com això pot ser-nos útil no ens hem d'oblidar, però, del caràcter metafòric de la modelització i del perill de l'oblit dels individus en el model i del fet que aquestes 'espècies' culturals són, al capdavall, producte i funció de l'activitat cognitivo-comunicativa humana.
It is part of: Capítol de llibre a: A: Pradilla, M. A. (coord.), Calidoscopi lingüístic. Un debat entorn de les llengües de l'Estat. Barcelona: Eds. Octaedro/EUB, 2004, [ISBN: 8480636610 ] pp. 13-24.
URI: http://hdl.handle.net/2445/136499
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
La_metafora_ecologica_possibilitats_i_li.pdf11.04 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons