Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/136660
Title: Fer el futur: la planificació sociolingüística
Author: Bastardas i Boada, Albert, 1951-
Keywords: Català
Sociolingüística
Normalització lingüística
Catalunya
Catalan language
Sociolinguistics
Language standardization
Catalonia
Issue Date: 1991
Citation: A: Bastardas i Boada, A., Fer el futur. Sociolingüística, planificació i normalització del català. Barcelona: Empúries, 1991, pp. 57-102.
Abstract: Assolir amb èxit els macroobjectius d'un procés de normalització lingüística a partir de la situació sociolingüística a l'inici del període democràtic, no sem­bla que sigui possible, segons l'experiència inlernacional, sen­se una decidida actuació i implicació dels poders públics de la societat en vies de recuperació nacional. Els processos de normalització lingüística no són pas globalment fenòmens que puguin produir-se sense aquesta activa participació del poder polític, independentment de les actuacions complementàries per part de la societat civil. La normalització lingüística neces­sita un vast programa d'actuacions sobre el conjunt humà que el protagonitza, la qual cosa demana una teorització efectiva del canvi dels comportaments lingüístics i una planifi­cació generalitzada de les accions que calgui dur a terme. La consecució dels objectius demana intervencions sobre quatre grans aspectes diferen­cíats del fet lingüístic: l. les pròpies formes lingüístiques, és a dir, el codi; 2. la competència lingüística dels individus; 3. els comportaments lingüístics, tant dels individus com a tals com quan actuen en tant que institució social; i 4. les «idees» dels individus sobre el fenomen lingüístic.
It is part of: Capítol de llibre a: Bastardas, Albert. Fer el futur : sociolingüística, planificació i normalització del català , Empúries, 1991, ISBN: 8475963129, pp. 57-102.
URI: http://hdl.handle.net/2445/136660
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fer_el_futur._Sociolinguistica_planifica-1.pdf4.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.