Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/136677
Title: El llegat de Galton, Pearson Fréchet i d'altres: com mesurar i interpretar l'associació estadística
Author: Cuadras, C. M. (Carlos María)
Keywords: Anàlisi multivariable
Distribució (Teoria de la probabilitat)
Multivariate analysis
Distribution (Probability theory)
Issue Date: 1-Sep-2015
Publisher: IEC
Abstract: Presentem en tres parts els conceptes de correlació i d'associació estadística, començant per la noció de correlació de Galton, millorada per Pearson. Utilitzem com a il. lustració les dades clàssiques de Galton i Pearson sobre heretabilitat de pares i fills respecte a l'estatura. La segona part explica com s'han d'estudiar les mateixes dades des d'una perspectiva multivariant (anàlisi de correlació canònica i de correspondències). Utilitzem també dades de Fisher. Mostrem com podem associar dades de tipus general mitjançant distàncies. La tercera part la dediquem a les distribucions bivariants. Presentem la teoria de funcions i valors propis per a dos nuclis, que s'aplica al desenvolupament diagonal d'una distribució bivariant, incloent-hi els desenvolupaments continus en termes d'integrals. Proposem una família de còpules canòniques, que permet generar distribucions bivariants.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.2002.01.58
It is part of: Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, 2015, vol. 30, num. 1, p. 5-56
URI: http://hdl.handle.net/2445/136677
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.2002.01.58
ISSN: 0214-316X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
655086.pdf424.2 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons