Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/137038
Title: Diagnòstic diferencial de les talàlgies mitjançant proves d’imatge complementàries. El rol de la ultrasonografia
Author: Martínez Rectoret, Neus
Director/Tutor: Crespo Martínez, Artur
Keywords: Ecografia
Ressonància magnètica
Diagnòstic diferencial
Peu
Dolor
Podologia
Treballs de fi de grau
Ultrasonic imaging
Magnetic resonance
Diagnosis, Differential
Foot
Pain
Podiatry
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2019
Abstract: La talàlgia és un motiu de consulta molt habitual que provoca un dolor sever que causa una molèstia i discapacitat important. Donada la gran varietat de tipus de talàlgia, el diagnòstic diferencial és fonamental, especialment per tal d’arribar a un tractament adequat. L’objectiu del treball és analitzar la validesa de la ultrasonografia (US) enfront a altres proves diagnòstiques d’imatge (ressonància magnètica (RM) i radiografia (Rx)) en el diagnòstic diferencial de les diferents talàlgies. Es realitza una recerca bibliogràfica electrònica en les bases de dades Pubmed i Scopus fins el 3 de març de 2019, en la qual s’inclouen tots els estudis retrospectius en els quals s’analitzi la capacitat diagnòstica de qualsevol prova d’imatge (US, Rx i/o RM) en el diagnòstic de les següents talàlgies: fasciosi plantar (FP), síndrome del coixinet de teixit adipós del taló (SCTAT), malaltia de Sever, fractura d’estrès del calcani (FxC) i síndrome del túnel del tars (STT). S’obté un total de 30 articles amb un total de 2664 pacients: 10 de FP, 4 de SCTAT, 7 de malaltia de Sever, 4 de FxC i 5 de STT. En FP i STT, la US és una bona alternativa a la RM i la Rx; en SCTAT i FxC calen més estudis; en la malaltia de Sever, tot i que calen més estudis, fins al moment és una patologia de diagnòstic clínic a causa de la gran sensibilitat i especificitat dels seus tests clínics.
Note: Treball Final de Grau de Podologia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, curs: 2018-2019, Tutor: Artur Crespo Martínez
URI: http://hdl.handle.net/2445/137038
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
137038.pdf846.79 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons