Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/137282
Title: L’obra de Manuel i Francesc Tramullas en l’art català del segle XVIII. Estudi i catàleg
Author: Trepat Céspedes, Anna
Director/Tutor: Subirana Rebull, Rosa M. (Rosa Maria), 1948-
Keywords: Art català
Pintura barroca
Tremulles i Roig, Manuel, 1715-1791
Tremulles i Roig, Francesc, 1717-1773
Viladomat, Antoni, 1678-1755
Barcelona (Catalunya)
Catalan art
Baroque painting
Barcelona (Catalonia)
Issue Date: 3-Dec-2018
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta investigació reconstrueix la trajectòria vital i professional de Manuel i Francesc Tramullas, dos dels pintors més rellevants del segle XVIII català. La monografia dedicada a la vida i obra d’ambdós germans insereix la seva activitat en el panorama històric, artístic i cultural de la Barcelona del segle XVIII i s’emmarca en la pràctica de la pintura des del principi fins a les darreries del segle XVIII. L’estudi al voltant de les seves monografies permet recórrer, des d’una visió interna i personalitzada, l’evolució dels canvis socials que va patir l’ofici de pintor des de la lluita iniciada pel seu mestre Antoni Viladomat fins a l’establiment de l’Acadèmia de Tres Nobles Arts per part de Manuel i Francesc Tramullas, juntament amb la formació i activitat dels respectius deixebles també en relació amb l’Escola Gratuïta de Dibuix de Barcelona (1775). La present tesi vol conciliar la imatge individual i al mateix temps comparativa entre Manuel i Francesc Tramullas a fi de visualitzar les diferències entre el recorregut de l’un i de l’altre, i situar la seva activitat en el conjunt de pintors actius a Barcelona al llarg del segle XVIII. Amb relació als seus catàlegs, la nostra investigació exposa cronològicament els treballs que van dur a terme al llarg de la seva trajectòria i té en consideració les desaparegudes i conservades, les peces autògrafes, el treballs documentats i un nombre reduït d’atribuïts. Concretament, l’estudi al voltant de l’obra de Manuel i Francesc Tramullas s’articula a partir de la lectura individual de cada peça on es té en compte la resta de treballs dels respectius catàlegs com també obres d’altres autors relacionades iconogràfica i estilísticament. L’anàlisi dut a terme sobre la trajectòria artística d’ambdós germans també posa èmfasi en els recursos compositius, tècnics i estilístics recurrents i distintius en l’obra de Manuel i Francesc, al mateix temps que evidencia els possibles contactes entre el llenguatge tardobarroc que emmarca la seva producció i els referents pictòrics i gràfics de l’escola italiana i francesa del segle XVII i XVIII.
[eng] This research reconstructs the professional and vital career of Manuel and Francesc Tramullas, two of the most relevant Catalan painters of the eighteenth century. The monography is dedicated to the life and work of both painters and demarcates their activity within the historical, artistic and cultural context of the 18th century. Our research in the present study is framed by the painting practice in Barcelona from the beginning until the end of the XVIII century. The research that we have made about the monographies of the two artists enables us to cover, from an internal and personalised point of view, the evolution of the social changes that the painter’s profession suffered: from the fight initiated by his mentor Antoni Viladomat until the establishment of the Acadèmia de Tres Nobles Arts by Manuel and Francesc Tramullas, in conjunction with the education and the activity of their corresponding disciples as part of the Escola Gratuïta de Dibuix de Barcelona (1775). The project pretends to find a balance between both the personal and the comparative image of Manuel and Francesc Tramullas in order to visualise the differences between both careers and to establish their activity amid the one from the current painters in Barcelona throughout the XVIII century. Regarding their catalogues, our research displays the artworks that these painters carried out during their career in a chronological order and takes into consideration the missing and preserved works, the autograph pieces and documented works, as well as a small number of attributions. In particular, the study concerning Manuel and Francesc Tramullas’ work is assembled from the personal reading of each piece of art, from which we have taken into account the rest of the works corresponding to their catalogues as well as from other authors that are iconographic and stylistically related. The analysis carried out about both brothers’ artistic careers highlights the recurring and distinctive compositional, technical and stylistic resources of their artworks. At the same time, it shows the possible contacts between the late Baroque languages that delimits their production, as well as the pictorial and graphic models from the Italian and French schools of the XVII and XVIII centuries.
URI: http://hdl.handle.net/2445/137282
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ATC_TESI.pdf27.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.