Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/137400
Title: Intervenció d'infermeria en el maneig del maltractament infantil en l'àmbit hospitalari
Author: Urgelés Robado, Cèlia
Director/Tutor: Romeu, Maria (Romeu Labayen)
Keywords: Maltractament infantil
Assistència hospitalària
Infermeria
Treballs de fi de grau
Child abuse
Hospital care
Nursing
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2019
Abstract: Introducció: El maltractament infantil és un problema prevalent i d'especial importància en l’àmbit sanitari ja que causa múltiples conseqüències en la salut dels nens, tant físiques com psicològiques, és per això, que la infermera té un paper important. Objectiu: Determinar les intervencions infermeres en el maneig del maltractament infantil en l'àmbit hospitalari. Metodologia: Aquesta revisió bibliogràfica s'ha portat a terme en les bases de dades següents: Pubmed, Scielo, Cinahl, Cuidatge, Child abuse review and Child Abuse and Neglect. Dos articles van ser trobats a Google Scholar. Resultats: Per a realitzar aquesta revisió bibliogràfica s’han seleccionat un total de 15 articles: 6 articles originals quantitatiu, 4 articles originals qualitatius, 2 Revisions sistemàtiques i 3 Revisions bibliogràfiques. Conclusió: Infermeria juga un paper fonamental en la prevenció, la detecció i el posterior abordatge del maltractament infantil. Tot i això, es troben amb una gran quantitat de dificultats per manejar la situació ja que hi ha una escassa formació dels professionals d'infermeria i una carència important d'evidència sobre el paper d'aquest col·lectiu en l'abús infantil. A més, es demostra que és necessària la implantació de guies, protocols i eines efectives per estandarditzar les actuacions i per facilitar el paper de la infermera en aquestes situacions.
Note: Treballs Finals de Grau d'Infermeria, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Maria Romeu (Romeu Labayen)
URI: http://hdl.handle.net/2445/137400
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
137400.pdf688.48 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons