Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/137437
Title: Intervencions psicosocials d'infermeria envers el Trastorn Límit de la Personalitat
Author: Rolduà Ros, Júlia
Director/Tutor: Lluch Canut, Ma. Teresa
Keywords: Trastorns límits de la personalitat
Infermeria
Treballs de fi de grau
Borderline personality disorder
Nursing
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2019
Abstract: Introducció: El trastorn límit de la personalitat (TLP) és una malaltia caracteritzada per la dificultat en la regulació de les emocions. Aquesta inestabilitat provoca canvis en l’estat d’ànim, impulsivitat i inestabilitat, problemes d’auto-imatge i relacions interpersonals inestables. El pacient amb TLP pot manifestar un comportament destructiu, com l’autolesió o intents de suïcidi. Objectius: Determinar les intervencions psicosocials d’infermeria més freqüents en el trastorn límit de la personalitat i l’efectivitat d’aquestes. Metodologia: Revisió bibliogràfica en la qual s’han utilitzat les bases de dades PubMed, Enfispo, Cuiden, Biblioteca Cochrane Plus, Trip Database, Cuidatge i Scielo. Resultats: S’han escollit un total de 10 articles segons criteris prèviament establerts. D’aquests articles s’han analitzat les següents variables: Lloc de la publicació; Any de la publicació; Tipus i tamany de mostra; Tipus d’estudi; Tipus d’intervencions psicosocials utilitzades; Efectivitat de les intervencions psicosocials; i Paper de la infermera. Conclusions: La intervenció psicosocial d’infermeria més freqüent en el trastorn límit de la personalitat és la teràpia dialèctica conductual. Aquest és el tractament més estudiat i sobre el que existeixen més dades empíriques d’eficàcia clínica en el TLP. Sobre aquesta teràpia, la majoria dels autors coincideix en el fet que aquesta afavoreix a una major adherència al tractament, a més de reduir les conductes auto-lesives i les hospitalitzacions. Tot i això, també se’n utilitzen d’altres: la teràpia cognitiva conductual, la psicoteràpia de grup, la psicoteràpia individual, la psicoteràpia dinàmica, la psicoteràpia familiar, la psicoteràpia analítica funcional, la teràpia d’acceptació i compromís, i la mostra d’una actitud positiva per part del personal sanitari per tal de millorar les actituds del pacient amb Trastorn Límit de la Personalitat (TLP).
Note: Treballs Finals de Grau d'Infermeria, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-20179, Tutor: Ma. Teresa Lluch Canut
URI: http://hdl.handle.net/2445/137437
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
137437.pdf979.83 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons