Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/137637
Title: Estàndard oral del català a la Gramàtica catalana i Ortografia catalana de l’IEC
Other Titles: De la Proposta per a un estàndard oral de fonètica (1990) a la Gramàtica catalana (2016) i Ortografia catalana de l’IEC (2017)
Author: Carrera i Sabaté, Josefina
Keywords: Pronunciació
Normes
Fonètica
Català
Institut d'Estudis Catalans
Issue Date: 19-Jul-2019
Citation: Carrera-Sabaté, Josefina (2019) Estàndard oral del català a la Gramàtica catalana i Ortografia catalana de l’IEC (De la Proposta per a un estàndard oral de fonètica (1990) a la Gramàtica catalana (2016) i Ortografia catalana de l’IEC (2017))
Abstract: Es presenta una comparació entre les indicacions de la Proposta per a un estàndard oral de fonètica (IEC, 1990) i les aportacions de la Gramàtica de la llengua catalana (2016) i Ortografia de la llengua catalana (2017) de l'IEC. Es descriuen les noves consideracions sobre la normativa oral en taules comparatives que contenen explicacions en dos tipus de lletra (seguint la redacció de la GIEC) i amb la negreta per marcar aspectes prescriptius, funcionals i dialectals. Els exemples apareixen en caselles de tres colors: 1) blanc —formes acceptables—, 2) gris clar —formes col·loquials o no acceptables en registres formals—, 3) gris fosc —formes no acceptables—.
URI: http://hdl.handle.net/2445/137637
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
normativa fonètica Carrera-Sabaté.pdf291.83 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons