Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/137700
Title: Jornada de treball col·laboratiu del CSUC: formació d’usuaris
Author: Rubio Durán, Marcial
Keywords: Formació del personal
Formació d'usuaris
Biblioteques
Universitat de Barcelona. CRAI
Universitat de Girona. Biblioteca del Campus Montilivi
Issue Date: 11-Jul-2019
Abstract: La sessió es planteja com: A./ Una presentació de l'extens programa de formació que ofereix a tota la comunitat universitària la Biblioteca de la Universitat de Girona en els seus 3 campus: 1er de Grau, TFG, Màsters, Doctorat i a fora d’ells: centres adscrits, estudiants de Batxillerat, assessoraments a col·legis professionals, etc. B. /Intercanvi de coneixements i/o bones pràctiques- brainstorming entre els assistents.
It is part of: Quinzena de l’intercanvi CSUC (Juliol 2019)
URI: http://hdl.handle.net/2445/137700
Appears in Collections:Informes quinzena de visites d’intercanvi CSUC (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jornada_intercanvi_ CSUC_formacio_usuaris.pdf199.9 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons