Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/137857
Title: L’art com a matèria rizomàtica en l'educació: una estratègia per al canvi en l’estructura del sistema educatiu
Author: Guasch Reyes, Nil
Director/Tutor: Zuñiga Castellano, Antonio
Keywords: Ensenyament de l'art
Pensament crític
Tesis de màster
Art -- Study and teaching
Critical thinking
Masters theses
Issue Date: Jul-2019
Abstract: L’art es presenta com a element vertebrador d’una educació més flexible i rizomàtica. Mitjançant el concepte filosòfic de Rizoma desenvolupat per Deleuze i Guattari, es busca construir un model educatiu en el qual les diferents assignatures es relacionin, a través de l’art i dels seus punts d’unió, les unes amb les altres. L’estructura rizomàtica com a alternativa sistèmica i metodològica a la compartimentació tradicional de l’ensenyament. També es busca traçar nous vincles entre escola i context al mateix temps que s'aposta per una educació més reflexiva i emancipadora.
Art is presented as a key element of a more flexible and rhizomatic education. Through the philosophical concept of Rizoma developed by Deleuze and Guattari, the aim is to build an educational model in which the different subjects are related, through art and their points of union, with each other. The rhizomatic structure as a systemic and methodological alternative to the traditional compartmentalisation of education. It also seeks to draw new ties between school and context while focusing on a more reflective and emancipatory education.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Antonio Zuñiga Castellano
URI: http://hdl.handle.net/2445/137857
Appears in Collections:Màster Oficial - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfm_nil_guasch_reyes.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons