Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/139157
Title: Alcohol i joventut a Espanya: Estils de vida, percepció de risc i consum
Author: Teixidó Gimeno, Eric
Director/Tutor: Gallo de Puelles, Pedro
Keywords: Sociologia
Consum d'alcohol
Joves
Treballs de fi de grau
Sociology
Drinking of alcoholic beverages
Youth
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2019
Abstract: (cat) Entendre la manera com els joves perceben el risc és una necessitat a l’hora de dissenyar estratègies efectives que permetin millorar la seva salut. La relació que uneix ambdós conceptes és especialment estreta, doncs la forma en la que les persones concebem la gravetat d’un risc és determinant a l’hora de protegir-nos davant d’aquest. Entre els principals perills que amenacen al benestar dels joves destaca el consum d’alcohol, el qual no tan sols afecta l’organisme sinó que està íntimament relacionat amb accidents de trànsit, conductes violentes i comportaments sexuals de risc. L’objectiu d’aquest treball doncs és el d’articular una explicació sobre els motius que porten als joves a consumir alcohol a partir de la percepció de risc associada a aquest: quines variables són claus a la seva construcció i quines modifiquen la seva gravetat? Conèixer la resposta a aquests dubtes pot resultar d’utilitat per tal d’orientar futures campanyes de salut.
(eng) Understanding risk perception in young people is a necessary step to design effective strategies able to improve their health. The relationship between this two concepts is quite strong because the way people perceive the magnitude of a risk will define how much they are gonna protect theirselves from that. Among the main risks that affect young people’s wellness, alcohol is one of the biggest. It doesn’t only have effects to the organism, it is related with traffic accidents, violence and unsafe sex practices. The objective of the actual work is to explain young people’s reasons to drink using the perspective of risk perception associated to alcohol: which factors are important in the construction of risk perception and which ones modify the magnitude of them? Getting the answer of that questions may be usefull to guide future health campaigns based on risk perceptions.
Note: Treballs Finals del Grau de Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019 , Tutor: Pedro Gallo
URI: http://hdl.handle.net/2445/139157
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Sociologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_SOC_Teixido _Eric_JUN19.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons