Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/139177
Title: El futur de la mobilitat: és possible millorar la mobilitat actual de la ciutat de Granollers per mitjà d’un vehicle autònom?
Author: Jordana Garcia, Armand
Director/Tutor: Salas Carola, Nicolás de
Keywords: Circulació
Vehicles elèctrics
Aparcaments
Tesis de màster
Traffic flow
Electric vehicles
Parking garages
Masters theses
Issue Date: 2019
Abstract: Aquest projecte té com a finalitat estudiar el futur del sector de la mobilitat amb l’objectiu de respondre la pregunta és possible millorar la mobilitat actual de la ciutat de Granollers per mitjà d’un Vehicle autònom?. El desenvolupament del projecte segueix una estructura dividida en dos blocs: El Marc Teòric i el Marc Pràctic. El primer bloc, aporta una visió crítica de les tendències que estan impactant en el desenvolupament de la mobilitat del demà, on s’extreu a mode de conclusions principals que el sector de la mobilitat està immers en una revolució com a conseqüència dels avenços tecnològics i la innovació en models de negoci, els quals estan conduint el sector cap a una mobilitat elèctrica, autònoma, connectada i compartida. En base a les conclusions extretes en el primer bloc, l’apartat pràctic es centra en la conducció autònoma, una de les tendències que marcarà el futur de la mobilitat, on es desenvolupa un primer escenari per conèixer si és possible millorar la mobilitat de Granollers per mitjà d’un Vehicle autònom en l’actualitat. Pel fet d’obtenir una resposta negativa en el primer escenari, es dur a terme un segon escenari on es mostren els factors que es requereixen per a que els vehicles autònoms tinguin un impacte real i positiu en la mobilitat de la ciutats. El projecte conclou amb un tercer escenari, on un autobús híbrid dur a terme el recorregut anteriorment analitzat com a proposta per millorar la mobilitat de Granollers amb un mitjà de transport efectiu en l’actualitat.
Note: Treballs Finals del Màster en Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutoria: Nicolás de Salas Carola
URI: http://hdl.handle.net/2445/139177
Appears in Collections:Màster Oficial - Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM-EIBT_Jordana.pdf3.42 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons