Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/139617
Title: CRAI Biblioteca del Campus de Mundet. Memòria d'activitats 2018
Author: Universitat de Barcelona. CRAI Biblioteca del Campus de Mundet
Keywords: Informes
Memòria d'activitats
Universitat de Barcelona. CRAI Biblioteca del Campus de Mundet
Issue Date: Sep-2019
Publisher: Universitat de Barcelona. CRAI
Abstract: Aquesta memòria s'organitza seguint les línies estratègiques proposades a Acció 2018, Pla estratègic del CRAI de la UB (2015-2018): 1. Serveis, 2 . Recursos d'informació i patrimoni bibliogràfic, 3. Difusió i cooperació, 4. Excel·lència en gestió i 5. Organització i persones. Cadascuna d'aquestes línies té uns objectius estratègics. Al Llarg de la memòria anirem relacionant cada acció amb aquests objectius. Recull totes les activitats i accions durant l'any 2018.
URI: http://hdl.handle.net/2445/139617
Appears in Collections:Memòries d'activitats CRAI Biblioteques i Unitats (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memoria_CM_2018.pdf4.94 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons