Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/139817
Title: Creació d’una empresa de serveis socials d’atenció a la dependència de les persones grans enfocada a productes d’assegurances
Author: Pastrana Gutiérrez, Rosario
Director/Tutor: León Ramos, Montserrat
Keywords: Serveis socials
Assistència social
Legislació
Tesis de màster
Human services
Public welfare
Legislation
Masters theses
Issue Date: 2008
Series/Report no: 136
Abstract: Més de 170.000 persones han pogut acollir-se a la Llei de Dependència durant el seu primer any d’aplicació. Però només un 30% d’ells ja es beneficia d’aquestes ajudes o serveis. En 12 mesos, uns 350.000 espanyols han sol·licitat aquest subsidi, encara que només se li ha concedit a menys de la meitat d’ells. El Govern havia calculat en 200.000 les persones amb gran dependència que s’acollirien en aquesta primera fase d’aplicació de la llei. S’estima que fins a l’any 2015, un milió de persones que no poden valdre-se per si mateixes en les tasques quotidianes s’acullin a les ajudes de forma gradual. La Llei de Dependència va entrar en vigor al gener de 2007, encara que la seva aplicació no va ser efectiva fins a l’abril. Catalunya té aproximadament unes 64.537 sol·licituds pendents a data 31 de març de 2008, de les quals encara no s’han valorat més de 18.000. Dels 39.522 grans dependents reconeguts per la Generalitat, només 5.000 s’estan beneficiant d’alguna prestació
Note: Màster de Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres, Universitat de Barcelona, Facultat d'Economia i Empresa, Curs: 2007-2008, Tutor: Montserrat León Ramos
URI: http://hdl.handle.net/2445/139817
Appears in Collections:Màster - Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres (DEAF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM-DEAF-136_Pastrana.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.