Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/140818
Title: Guia docent per al Professorat de Pràctiques del Grau de Mestre d’Educació Primària. Curs 2018-2019
Author: Colomer i Busquets, Miquel
Ambròs, Alba
Candela, Ferran A.
Gallardo Ramírez, Sandra
Sala Sebastià, Gemma
Keywords: Formació inicial
Pràcticums
Educació primària
Mestres
Issue Date: Nov-2018
Abstract: El Pràcticum al títol de Grau de Mestre d’Educació Primària de la Universitat de Barcelona (UB) és una matèria que té assignats 45 crèdits ECTS, del total de 240 crèdits globals d’aquests estudis. Està estructurada en tres assignatures: Pràctiques 1 (P1), Pràctiques 2 (P2) i Pràctiques 3 (P3). El Pràcticum té un pes força significatiu des del vessant quantitatiu, però des del vessant qualitatiu podem considerar que és la columna vertebral de la dimensió professionalitzadora del pla d’estudis. El període de pràctiques és un període formatiu que permet: ● Relacionar l’enfocament acadèmic i la pràctica professional a partir de la immersió en els centres educatius i el coneixement de la realitat escolar ● La integració dels coneixements teòrico-pràctics en els contextos reals i l’assoliment de criteris propis com a futurs docents. El caràcter professionalitzador de la formació de mestres aconsella que sigui tota la comunitat educativa qui participi, directament o indirecta, en la formació inicial dels futurs mestres. En aquest sentit cal destacar la participació dels centres formadors i subratllar la importància que aquests participin en la formació inicial del professorat com una decisió de projecte de centre. La participació dels centres formadors aporta sostenibilitat i coherència global als aprenentatges del nou professorat...
Note: Recopilat i elaborat per la Comissió de Pràctiques del Grau de Mestre d’Educació Primària de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona formada per: Miquel Colomer (Coordinador), Alba Ambròs, Ferran Candela, Sandra Gallardo i Gemma Sala. Facultat d’Educació - Universitat de Barcelona.
Novembre 2018. Versió 3.2
It is part of: Facultat d'Educació. Pràcticum Grau Educació Primària
URI: http://hdl.handle.net/2445/140818
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pràcticum GMEP - Guia Docent de Pràctiques 2018-2019 3.2.pdf2.28 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons