Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/140917
Title: Edició parcial d'un imprès inèdit d'Ogier Le Da[n]noys en prosa de 1516
Author: Auladell Guebara, Cristina
Director/Tutor: Soriano, Lourdes
Keywords: Literatura francesa
Crítica textual
Treballs de fi de grau
French literature
Criticism, Textual
Bachelor's thesis
Issue Date: 14-Jun-2019
Abstract: [cat] L’objectiu del present treball és presentar una edició parcial de la impressió inèdita de l’Ogier le Danois en prosa, localitzat a Barcelona, a la Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona, signatura: 07 CM-437. D’aquesta manera, s’ofereix una edició crítica d’uns capítols del text francès, a més d’altres apartats com ara un estudi introductori en el cos de text i uns annexos finals on es recullen la transcripció del text, un glossari i gravats d’altres impresos per fer-ne una comparació. El resultat ha estat una mostra transcrita i editada dels primers capítols de l’imprès que serveixen de tast per obrir pas a aquest nou exemplar desconegut. Mots clau: Ogier le Danois, edició crítica, literatura francesa medieval, impremta.
[eng] The objective of this TFG is to present an unknown edition of Ogier le Danois in prose located at Barcelona (CRAI Universitat de Barcelona Reserva), signature: 07 CM437. It offers a critical edition of some chapters of the French original text, as well as other sections such as an introductory study and final annexes where we present the transcription of the text, a glossary and the illustrations corresponding to the edited section of the work. The result is a transcription and edition of the first five chapters of this unknown early printed edition with the aim to present a sample of this Ogier le Danois. Key words: Ogier le Danois, critical edition, medieval French literature, printing press.
Note: Treballs Finals de Grau de Llengües romàniques i les seves Literatures. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutora: Lourdes Soriano Robles
URI: http://hdl.handle.net/2445/140917
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Llengües Romàniques i les seves Literatures

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AuladellGuebara_CristinaPDF.pdf2.81 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons