Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/141059
Title: Biblioteca pública i joves: Anàlisi de la situació i propostes de millora
Author: Lapeyra Julià, Laia
Director/Tutor: Llueca, Ciro
Keywords: Biblioteques públiques
Joves
Treballs de fi de grau
Public libraries
Youth
Bachelor's thesis
Issue Date: 26-Jul-2019
Abstract: Al Manifest de la IFLA UNESCO i a altres pautes internacionals es menciona la importància de què la biblioteca pública s’esforci per arribar a tots els públics (IFLA/UNESCO, 1994). En aquest treball es fa una anàlisi de la situació dels joves per conèixer si efectivament la biblioteca fa un treball orientat a arribar específicament als joves. Finalment es plantegen punts claus per millorar i una proposta d’activitat concreta. En l’elaboració d’aquest treball primerament s’ha dut a terme una extensa cerca bibliogràfica i seguidament s’han realitzat entrevistes a professionals especialitzades. A aquestes accions també se li pot afegir l’assistència a la “8a Jornada de Biblioteca Pública i Cohesió Social” centrada en la participació dels joves. Primerament s’emmarca el concepte “jove” i les edats que compren aquesta etapa. S’estableix que en aquest treball s’entendrà com a jove la persona de 12 a 25 anys, amb especial atenció a l’adolescència (14 als 18). En aquest apartat també es defineix jove d’acord amb les principals escoles pedagògiques. Seguidament es plantegen les principals problemàtiques relacionades amb aquesta tipologia d’usuaris. A tall d’introducció s'indiquen les principals característiques dels joves que afecten el seu apropament a la biblioteca i a la lectura. A continuació es planteja les problemàtiques amb la lectura, sobretot relacionades amb els contextos principals de la pràctica lectora: l’escola i la família. En aquest mateix apartat també es tracta sobre la situació de la novel·la juvenil, que tal com s’exposa, podria ser molt millorable. Després ja es plantegen les problemàtiques a les biblioteques, centrades sobretot en la falta d’espai propi pels joves. I com a subapartat de les problemàtiques a la biblioteca, es planteja la manca de personal especialitzat en els joves, malgrat que sigui tan important saber com tractar-los. Biblioteques i joves: Anàlisi de la situació i propostes de millora 9 El següent apartat està centrat en l’anàlisi de l’oferta de serveis per a joves. En el primer apartat es mencionen les principals pautes internacionals i nacionals. I a continuació es recullen les principals bones pràctiques en l’àmbit internacional, estatal i català. És en l’apartat 5 que ja es desenvolupen les propostes de millora. En el primer apartat es mencionen els 5 punts clau per apropar-se als joves. Aquest són: 1. Espai propi 2. Cooperació 3. Participació 4. Col·lecció de qualitat 5. Personal especialitzat Seguidament es presenta una proposta d’activitat: un club de videojocs. Finalment s’exposen les conclusions que es poden resumir amb els següents punts: • Hi ha una tendència generalitzada a incloure infants i joves en un mateix grup, i això sempre acaba perjudicant els joves. • El context escolar i les lectures obligatòries afecten molt a la visió dels joves de la lectura i la cultura. • És important que des de la biblioteca es conegui als joves i es tracti amb ells sense paternalismes, malgrat que sigui difícil. • Cal tenir referents amb qui poder-se emmirallar. • Per tal d’apropar-se als joves des de la biblioteca el més important és establir VINCLES amb ells. • La situació no és la ideal però cada cop hi ha més persones que posen en relleu la importància d’apropar-se als joves.
Note: Treballs Finals de Grau d'Informació i Documentació, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Llueca, Ciro
URI: http://hdl.handle.net/2445/141059
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Informació i Documentació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Laia Lapeyra.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons