Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/141137
Title: La Batalla: Semanario obrero de unificación marxista. Órgano del Partido Obrero de Unificación Marxista (1936-1938)
Author: Andrades Márquez, Tana
Keywords: Guerra Civil Espanyola, 1936-1939
Comunisme
Censura
Conservació i restauració
Spanish Civil War, 1936-1939
Communism
Censorship
Conservation and restoration
Partit Obrer d'Unificació Marxista
Batalla (Partit Obrer d'Unificació Marxista)
Universitat de Barcelona. CRAI Taller de Restauració
Issue Date: Sep-2019
Abstract: [cat] La restauració d’alguns exemplars del diari La Batalla, òrgan del POUM de tendència trotskista, que el CRAI Biblioteca del Pavelló de la República conserva, i degut a la seva importància, ja que recull els “Fets de Maig de 1937”, ha donat pas a aquesta ressenya històrica introductòria del procés de restauració que s’ha dut a terme al Taller de Restauració del CRAI. Es conserva el primer número aparegut a la nova època de La Batalla, així com diversos exemplars de l’any 1937, alguns d’ells editats a la clandestinitat, per la persecució sotmesa al POUM, durant el període de la guerra civil espanyola.
[esp] La restauración de algunos ejemplares del diario La Batalla, órgano del POUM de tendencia trotskista, que el CRAI Biblioteca del Pabellón de la República conserva, y debido a su importancia, ya que recoge los "sucesos de mayo de 1937", ha dado lugar a esta reseña histórica introductoria del proceso de restauración que se ha llevado a cabo el Taller de Restauración del CRAI. Se conserva el primer número aparecido en la nueva época de La Batalla, así como varios ejemplares del año 1937, algunos editados en la clandestinidad, por la persecución sometida al POUM, durante el periodo de la guerra civil española.
[eng] The restoration of some copies of the newspaper La Batalla, Organ of the POUM of Trotskyist tendency, which the CRAI Library of the Republic Pavilion has conserved, and due to its importance, since it collects the "May 1937 Facts", it has given go to this historic introductory review of the restoration process that has been carried out at the CRAI Restoration Workshop. The first number appearing in the new era of La Batalla is preserved, as well as several copies of 1937, some of them edited underground, for the persecution submitted to the POUM during the period of the Spanish civil war.
Note: Podeu consultar el document relacionat " Restauració del diari la Batalla de la Guerra Civil al CRAI Taller de Restauració" a: http://hdl.handle.net/2445/141138
URI: http://hdl.handle.net/2445/141137
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/141138
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (CRAI-UB)
Taller de Restauració (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
La Batalla_Història.pdf810.05 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons