Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/141420
Title: Normality, Mental Health and Medicalization in Jeffrey Eugenides’ Middlesex
Author: Baltrons Ubeda, Natalia
Director/Tutor: Alsina, Cristina
Keywords: Salut mental
Administració de medicaments
Treballs de fi de grau
Mental health
Drugs -- Administration
Eugenides, Jeffrey. Middlesex
Bachelor's thesis
Issue Date: 11-Jun-2019
Abstract: [eng] The aim of this dissertation is to analyse the vicious circle created between normalization, medicalization and mental health as exemplified in Jeffrey Eugenides’ Middlesex. Following the introduction of several topics associated with the novel, the analysis will include a brief contextualization of the history that surrounds the narrative and how that is important for the stories of the characters. Along with this, a short section dealing with the theoretical background of mental health and medicalization during the 20th Century will be presented. The main body of this paper will focus on the medicalization Eugenides’ protagonist Cal experience due to his abject state and the effects this exerts on his mental health. Finally, it will be concluded that Middlesex in this way provides a neat demonstration of the disastrous effects of the words normal on those who it doesn’t encompass.
[cat] L’objectiu d’aquest treball és analitzar el cercle viciós existent entre la normalització, medicalització i la salut mental exemplificat en l’obra de Jeffrey Eugenides, Middlesex. A partir de la introducció dels temes tractats en aquesta novel.la, l’anàlisis inclourà una breu contextualització de la història que envolta la narració i la importància que això té en els personatges que la constitueixen. Conjuntament, s’inclou una breu descripció del context mèdic, en relació amb les practiques sobre salut mental, en el segle XX. El cos principal del treball es centrarà en la medicalització a la qual Cal, protagonista de la novel.la, està sotmès a causa de la seva condició de “abject” i els conseqüents efectes sobre la seva salut mental. Finalment, es conclou que Middlesex demostra els desastrosos efectes de la paraula “normal” en aquells que no cauen sota la seva definició.
Note: Treballs Finals del Grau d'Estudis Anglesos, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 201X-201X, Tutor:
URI: http://hdl.handle.net/2445/141420
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Anglesos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BALTRONS UBEDA, Natalia TFG.pdf512.48 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons