Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/141541
Title: El finançament de les àrees metropolitanes: una especial referència al cas de l'AMB
Author: Salinas Peña, Paula
Vilalta, Maite
Keywords: Finançament
Administració local
Descentralització administrativa
Àrees metropolitanes
Funding
Local government
Decentralization in government
Metropolitan areas
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Abstract: Les grans ciutats i les arees metropolitanes han de fer front a unes necessitats de despesa molt diferents a les de la resta de governs locals. En aquest estudi s'analitza, d'una banda, des d'un punt de vista teoric, com s'haurien d'organitzar i financar les grans aglomeracions urbanes, i mes concretament les arees metropolitanes. D'altra banda, s'analitza el cas concret de l'Area Metropolitana de Barcelona, analitzant quines son les funcions que desenvolupa, i com es financa. L'analisi mostra com, en base a les prescripcions de la teoria, seria necessari replantejar el repartiment de competencies entre els municipis i l'Area Metropolitana de Barcelona, i dur a terme una reforma del seu sistema de financament, que permetes incrementar el seu volum de recursos i la seva autonomia fiscal.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/PapersIERMB/article/view/350338
It is part of: Papers. Regió Metropolitana de Barcelona, 2018, num. 61, p. 60-71
URI: http://hdl.handle.net/2445/141541
ISSN: 1888-3621
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
689431.pdf84.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.