Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/141806
Title: Detecció computacional de la metaforicitat adjectival en un nou corpus planià
Author: Caussa Morales, Enric
Director/Tutor: Castellón Masalles, Irene
Keywords: Tractament del llenguatge natural (Informàtica)
Metàfora
Corpus (Lingüística)
Treballs de fi de grau
Natural language processing (Computer science)
Metaphor
Corpora (Linguistics)
Bachelor's thesis
Issue Date: 14-Jun-2019
Abstract: [cat] Les metàfores són un fenomen predominant en la llengua habitual, però també ho són en la llengua literària. La seva detecció pot esdevenir una eina útil per fer l’anàlisi estilomètric d’un autor o una obra i fer-ho de forma computacional permet processar grans volums de dades tot evitant la costosa intervenció humana. A més a més, la seva detecció també pot ser profitosa per una aplicació de comprensió del llenguatge natural. En aquest treball es presenta un classificador que combina tècniques de detecció de metàfores basades en l’estat de la qüestió i es posa a prova en les característiques construccions de nom i adjectiu en un corpus de Josep Pla creat des de zero.
[eng] Metaphors are as prevalent in the daily speech as in any literary context. Detecting them in a text can be a useful measure to carry out a stylometric analysis of a work of literature, and doing so taking advantage of computer algorithms can help reduce the workload of human analysts. Moreover, detecting metaphoricity can be a helpful tool for natural language understanding applications. Here, a competitive classifier based on state-of-the-art techniques will be introduced. It will also be evaluated on the characteristic noun and adjective constructions of a novel Josep Pla textual corpus.
Note: Treballs Finals de Grau de Lingüística. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutora: Irene Castellón Masalles
URI: http://hdl.handle.net/2445/141806
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Lingüística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CaussaMorales_Enric_TFG.pdf606.37 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons