Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/141807
Title: La producció de noms genèrics en pacients esquizofrènics amb trastorn del pensament
Author: Reda Coll, Francesc
Director/Tutor: Rosselló Ximenes, Joana
Keywords: Esquizofrènia
Cohesió (Lingüística)
Treballs de fi de grau
Schizophrenia
Cohérence (linguistique)
Bachelor's thesis
Issue Date: 14-Jun-2019
Abstract: [cat] Aquest treball, a partir de l’anotació exhaustiva de 6 entrevistes lliures psiquiatra-pacient, reprodueix els resultats de l’estudi de Rochester & Martin (1979), que apunten que la parla desorganitzada en l’esquizofrènia (Formal Thought Disorder ) es caracteritza per una sobreproducció de cohesió lèxica en comparació amb els altres mecanismes de cohesió discursiva (referencial, conjuntiva, el·líptica i substitutiva). R&M (1979), paral·lelament, assenyalen una sobreproducció de nominals genèrics com a un segon tret distintiu de la parla desorganitzada que, alhora, contribueix a la sobreproducció de cohesió lèxica. Aquest TFG, mitjançant l’anotació i l’anàlisi dels genèrics de la mostra, mostra que aquests dos trets en podrien ser un sol i inverteix la direccionalitat suggerida per aquests autors: seria l’anomalia lèxica que fomentaria l’aparició de genèrics més que no pas a l’inrevés.
[eng] This work replicates Rochester & Martin’s (1979) results after analysing 6 psychiatrist/patient free interviews. Their results show that schizophrenic formal thought disorder is characterized by the presence of a statistically significant overuse of lexical cohesion in comparison to the other cohesive devices (referential, conjunctive, elliptical and substitutive devices). Concurrently, R&M (1979) identify an overproduction of generics as a second hallmark of FTD, which would contribute to the increase of lexical cohesion. This work, by means of a thorough analysis of the sample, suggests that the overuse of generics is related to the increment of lexical cohesion but, unlike from R&M (1979), proposes that the anomalous overproduction of the later is at the basis of the overuse of the former rather than the other way around.
Note: Treballs Finals de Grau de Lingüística. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Joana Rosselló Ximenes
URI: http://hdl.handle.net/2445/141807
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Lingüística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RedaColl_Francesc_TFG.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons