Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/141884
Title: L'ocupació pública després de la crisi
Author: Mauri Majós, Joan
Keywords: Gestió de la crisi
Funció pública
Funcionaris
Recursos humans
Crisis management
Civil service
Public officers
Human capital
Issue Date: 1-Jun-2018
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: Aquest article analitza les mesures preses sobre la funció pública amb la finalitat de superar la crisi econòmica i ofereix una primera valoració sobre els seus efectes, centrats en els aspectes següents: la redefinició de poders per establir les condicions de treball dels empleats públics; l'envelliment i la precarització del personal; el procés de diferenciació, segmentació i desigualtat induït sobre els diferents tipus de personal i els resultats o, millor, la falta de resultats, en els processos de flexibilitat i individualització propis dels moderns sistemes de recursos humans.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-rcdp.i56.2018.3080
It is part of: Revista Catalana de Dret Públic, 2018, vol. 2018, num. 56, p. 56-77
URI: http://hdl.handle.net/2445/141884
ISSN: 1885-5709
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Administratiu, Dret Processal, Història del Dret i Dret Financer i Tributari)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
681043.pdf485.72 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons