Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/142206
Title: Integració en termes de funcions elementals: el Teorema de Liouville
Author: Zarzuela, Santiago
Keywords: Funcions
Teoria de nombres
Functions
Number theory
Issue Date: 1985
Publisher: IEC
Abstract: El càlcul de primitives de funcions en forma explícita ha estat sempre un tema un xic esotèric en el sentit que fora de tècniques ben populars no és gaire conegut el tractament sistemàtic d'aquesta qüestió. Per exemple, és ben sabut de tothom que no es pot trobar en forma explícita un primitiva de (e^x)/x o e^x^2 o sin(x/x), etc. ( i això és un fet acceptat), però no és en canvi gens conegut que aquesta qüestió, és a dir, saber quan la primitiva d'una funció es pot trobar o no en forma explícita, va ser resolta per Liouville en una sèrie de treballs publicats en el període que va de l'any 1833 a l'any 1838 i en els quals va demostrar el resultat del qual parlarem.
Note: Reproducció del document publicat a: http://taller.iec.cat/auxiliar/mates/ButllSCM1985N0018article06.pdf
It is part of: Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, 1985, vol. 18, p. 51-63
URI: http://hdl.handle.net/2445/142206
ISSN: 0214-316X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
002035.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons