Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/142238
Title: Síntesi i cinètica de formació de complexos pentaamminats de metalls de transició trivalents amb oxoanions de fòsfor
Author: Martínez López, Manuel, 1957-
Director/Tutor: Ferrer Prieto, Miguel
Keywords: Síntesi inorgànica
Compostos complexos
Inorganic synthesis (Chemistry)
Complex compounds
Issue Date: 21-Jun-1984
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'estudi dels mecanismes de reacció de complexos metàl·lics representa un dels camps d'investigació més recents dins de la Química Inorgànica. Un dels iniciadors de l'estudi de la Química de la Coordinació, A. Werner, ja va introduir la idea de la possibilitat de l'existència de reaccions de substitució i, és més, va desenvolupar el concepte de l'anomenat complex d'esfera externa. En l’actualitat aquest concepte va directament i unívoca lligat a l'estudi dels mecanismes de reacció en dissolució. El camp de l'estudi cinètic-mecanístic en dissolució ha estat sotmès en els últims anys a una forta embranzida perquè, des dels anys cinquanta (on es va començar un estudi seriós del tema) fins avui, la quantitat d'informació que s'ha acumulat és força notable. La importància d'aquest tipus d'estudis s’ha vist recentment reconeguda per la comunitat científica internacional amb un fet tant destacable com és la concessió del Premi Nobel de Química a H. Taube concedit pels seus estudis sobre els mecanismes de reacció en aquells processos on es produeix una transferència electrònica entre els centres metàl·lics presents. Així doncs, l’estudi dels mecanismes de reacció en dissolució de complexos metàl·lics és un camp relativament nou en el que s'ha avançat molt, però on queda encara molt per recórrer.
URI: http://hdl.handle.net/2445/142238
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Química Inorgànica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MML_TESI.pdf8.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.