Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/142240
Title: Contribució de la P-selectina en els processos inflamatoris
Author: Massaguer i Vall-llovera, Anna
Director/Tutor: Pizcueta Lalanza, María Pilar
Keywords: Cèl·lules
Inflamació
Glicoproteïnes
Cells
Inflammation
Glycoproteins
Issue Date: 30-Apr-2003
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La P-selectina és una molècula d'adhesió que mitjança la interacció de les cèl·lules endotelials i plaquetes activades amb els leucòcits. Desenvolupa un paper determinant en la resposta inflamatòria, ja que possibilita l'adhesió inicial dels leucòcits circulants a l'endoteli activat, generant un rodament deis leucòcits sobre la paret vascular que és clau per la posterior migració i acumulació deis leucòcits als lIocs de lesió, on desenvolupen la seva resposta immunològica. La P-selectina també participa en la trombogènesi, promovent la interacció entre els leucòcits i les plaquetes, de manera que afavoreix la incorporació dels leucòcits als trombes en formació i la seva activació. La P-selectina juga un paper important en diversos models inflamatoris experimentals i s'ha vist que la seva inhibició, bé mitjançant anticossos que bloquegen la seva funció o generant animals genèticament deficients en la proteïna, millora l'evolució de la inflamació. Per tant, el bloqueig de la P-selectina en humans podria tenir un elevat potencial terapèutic. Però abans és important definir amb precisió la seva funció específica en el desenvolupament de respostes inflamatòries concretes, de cara a avaluar l’eficàcia del seu bloqueig com a tractament en desordres inflamatoris. És per això que l'objectiu general de la present tesi és caracteritzar la contribució de la P-selectina als processos inflamatoris.
URI: http://hdl.handle.net/2445/142240
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AMV_TESI.pdf12.51 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons