Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/142258
Title: Expressió del gen de la proteïna [alfa]B-cristal·lina: variabilitat dels trànscrits en Gallus domesticus
Author: Macip, Salvador, 1970-
Director/Tutor: Mezquita Pla, Salvador
Keywords: Espermatogènesi en els animals
Proteïnes
Malalties neurodegeneratives
Spermatogenesis in animals
Proteins
Neurodegenerative Diseases
Issue Date: 9-Nov-1998
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La present Tesi recull els estudis que hem realitzat en el període 1994-1998 sobre l'expressió en el gall (Gallus gallus) del gen de la proteïna aB-cristal·lina. En la Introducció hem fet un repàs a les principals característiques d'aquesta proteïna per explicar què ens va induir a estudiar-la amb detall, aturant-nos especialment en les dades que ens han servit per a bastir les nostres hipòtesis. Els Objectius descriuen quines eren les preguntes que vam decidir respondre amb el nostre treball, que es descriu detalladament en I'apartat de Resultats. La Discussió debat una mica el possible significat d'aquests resultats tenint present tot el que s'ha dit en apartats anteriors. La secció de Mètodes és un recull de tots els protocols experimentals usats per obtenir els citats resultats. Finalment, les Conclusions resumeixen les dades que hem considerat més importants del treball realitzat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/142258
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Ciències Fisiològiques

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SMM_TESI.pdf12.55 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons