Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/142325
Title: Més que mil paraules: Funcionament i estat de la qüestió de la cerca i recuperació d'informació multimèdia basada en el contingut
Author: Cantarell Gutiérrez, Oriol
Director/Tutor: Santos-Hermosa, Gema
Keywords: Sistemes multimèdia
Metadades
Treballs de fi de grau
Multimedia systems
Metadata
Bachelor's thesis
Issue Date: 25-Sep-2019
Abstract: El creixement exponencial de la documentació multimèdia des de la popularització d’Internet, i en especial, des de l’aparició dels telèfons intel·ligents, ha provocat que la recuperació d’aquests continguts amb metadades associades necessiti metodologies de cerca addicionals i sistemes de recuperació d’informació adaptats a les necessitats d’aquests continguts. La cerca i recuperació d’informació basada en el seu contingut és un camp d’investigació de plena vigència, polifacètic i que implica un coneixement pluridisciplinari per a la seva aplicació. És un camp que implica conèixer com es descriu, com se cerca i com es recupera la informació, els processos de reconeixement de patrons per ordinador i el seu funcionament, i en alguns casos, la interacció i integració en sistemes més complexos que van més enllà de la simple consulta-resposta per part de l’usuari. De fet, l’ús d’aquests sistemes està tan integrat en d’altres que tant les cerques com les recuperacions acaben per ser processos interns d’un programari tancat. Per exemple, en el cas de la conducció assistida, la captació i interpretació d’imatges està completament gestionada per l’ordinador de bord del vehicle. Els processos que intervenen en el reconeixement d’objectes en moviment que fa el vehicle són els mateixos que es farien en una cerca d’imatge amb una altra imatge: s’identifica un cos mòbil i en resposta a la tipologia, el vehicle adapta gradualment la velocitat o en cas d’avançament, la trajectòria, per mantenir distàncies de seguretat. En altres casos, hi ha una interacció directa entre el sistema de recuperació d’informació basat en el contingut i l’usuari que cerca una resposta concreta, a vegades sense ser del tot conscient dels procediments de cerca que ha utilitzat el sistema. Per exemple, l’usuari captura una cançó amb Shazam, que li retorna el títol de la cançó i el grup; però la seva intenció final probablement no és la recuperació d’informació en si mateixa, sinó la possibilitat de poder tornar a escoltar-la més tard, així que l’aplicació dóna l’opció o bé de comprar-la en una botiga digital o inclús afegir-la a un servei de música en streaming. En definitiva, la cerca i recuperació d’informació multimèdia forma part de moltes tecnologies no només de present, sinó de futur, i que forma i formarà part de diferents serveis de recuperació d’informació multimèdia. Aquest treball pretén entendre el funcionament d’aquests sistemes i establir un estat de la qüestió sobre la recuperació i cerca d’informació basada en el contingut. En altres paraules, entendre i conèixer l’aplicació i implicacions de l’ús d’aquells sistemes on, en comptes d’introduir una consulta textual, l’usuari introdueix imatges, sons o inclús petits fragments de vídeo per obtenir-ne d’altres o informacions textuals associades.
Note: Treballs Finals de Grau d'Informació i Documentació, Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Gema Santos-Hermosa
URI: http://hdl.handle.net/2445/142325
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Informació i Documentació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Cantarell, Oriol.pdf952.11 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons