Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/142328
Title: La presència del professorat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació a les xarxes acadèmiques de la Universitat de Barcelona
Author: Mokhtari Marmol, Robert
Director/Tutor: Abadal, Ernest
Keywords: Professors universitaris
Edició electrònica universitària
Treballs de fi de grau
College teachers
Scholarly electronic publishing
Bachelor's thesis
Issue Date: 1-Oct-2019
Abstract: El present projecte s'origina en la idea de com en l'actualitat la identitat digital s’ha convertit en una de les parts més importants de la societat. Les persones utilitzen internet per a qualsevol tasca, ha passat de ser una simple eina a ser una part intrínseca d'ells mateixos. D'aquesta manera es considera que també és part important de la vida acadèmica, i s'ha transformat en un component més. A partir de la irrupció de plataformes socials el món acadèmic s'ha vist afectat, la difusió i la visibilitat dels professors i investigadors ha evolucionat fins a tenir un abast social que abans no hi era, facilitant la transmissió de la comunicació científica. En aquest nou context ha proliferat la creació de plataformes acadèmiques, que no només serveixen per a la publicació sinó també per intercanviar opinions, col·laborar i treballar conjuntament. Aquest mateix context ha fet que molts autors es creïn perfils a Mendeley, Google Scholar Profiles, Research Gate o Twitter, entre altres plataformes per tal de difondre la seva feina. En contraposició, aquest nou enfocament complica la manera de mesurar l'impacte, fent que sigui més difícil definir indicadors i relacions, és a dir, que un article no estigui sent citat no vol dir que no s'estigui visibilitzant o difonent. Per tant, serà interessant investigar la realitat de la presència acadèmica en diferents plataformes, ja que és una temàtica molt recent i en constant evolució, que si s'estudia pot generar un nou corrent de pensament o corroborar o confirmar algunes teories recents com les que mostraran en la revisió bibliogràfica. La motivació d’aquest estudi parteix de la idea de la importància d’elaborar una identitat digital cohesionada, i que a partir de les plataformes acadèmiques podem caracteritzar la presència. El present estudi s'estructurarà en diferents parts, que pretenen ajudar a caracteritzar la presència acadèmica. Primer es descriuran els objectius i metodologia seguida, posteriorment es presentarà una revisió bibliogràfica temàtica, que pretén establir el camí a seguir en la discussió dels resultats, i finalment es mostraran les conclusions en base els objectius marcats.
Note: Treballs Finals de Grau d'Informació i Documentació, Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Abadal, Ernest.
URI: http://hdl.handle.net/2445/142328
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Informació i Documentació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MokhtariRobert_MemoriaTFG.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons