Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/142378
Title: Arxiu històric del Camp de la Bota i la Mina. Historia i funció d'un arxiu comunitari
Author: Millas Rico, Verónica
Director/Tutor: Jornet i Benito, Núria
Keywords: Arxius
Barcelona (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Archives
Barcelona (Spain)
Bachelor's thesis
Issue Date: 2-Oct-2019
Abstract: El Pla de Transformació de la Mina de l’any 2000 i l’obertura del Fòrum, realitzats sense deixar rastre de l’antic Camp de la Bota, va fer sorgir un grup de persones, encapçalades per l’antic pedagog i escolapi, Josep Maria Monferrer, decidides a recuperar la memòria del barri. Era el naixement de l’Arxiu Històric i Centre de Documentació del Camp de la Bota i la Mina. Un arxiu, entitat o centre de documentació lligat a un grup de persones amb la voluntat de recollir informació d’aquell espai. Podríem definir o parlar dels arxius independents o comunitaris, també anomenats populars, com a pràctiques arxivístiques, molt vinculades a moviments, comunitats, grups i persones, sovint a banda de les institucions i estructures oficials. Aquestes persones s’encarreguen de recopilar, conservar i difondre documentació que l’arxivística oficial no recull i/o reflecteix i ho fan d’una manera voluntària i sovint amb connotacions polítiques i socials. L’Arxiu Històric del Camp de la Bota i la Mina el podríem incloure dins aquesta categoria d’unitat d’informació. Es tracta d’un centre amb informació d’una zona considerada com a força marginal de la ciutat de Sant Adrià de Besòs. Té un fort vincle social i un fort compromís de lluita veïnal, fins i tot amb un cert component polític, per la dignitat de les persones que hi habiten. També està molt vinculat al seu creador, el president i educador Josep Maria Monferrer i Celades. Gràcies a un projecte d’aprenentatge i servei (APS) iniciat al curs 2017-2018 sobre els barris de la Mina i del Camp de la Bota es veu la necessitat de documentar l’existència de l’arxiu, les seves característiques i la feina realitzada a partir de la implicació i la voluntat del seu titular, així com plantejar possibles alternatives de futur per a aquest arxiu. Es tracta d’un treball que pretén copsar l’estat de la situació de l’arxiu, fer-ne una aproximació, una descripció i unes propostes de futur, sense pretendre ser tècnic. L’arxiu es troba en un moment especial. El seu titular, Josep Maria Monferrer, és un home de 77 anys que està al capdavant de la gestió del centre i que s’està plantejant quina continuïtat i perspectives de futur pot tenir l’arxiu.
Note: Treballs Finals de Grau d'Informació i Documentació, Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Jornet i Benito, Núria
URI: http://hdl.handle.net/2445/142378
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Informació i Documentació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_VMillasRico_DD.pdf2.86 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons