Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/142477
Title: Presència de compostos d'arsènic en algues comestibles
Author: Salvador Fernández, Luis
Director/Tutor: Barrón Bueno, Dolores
Keywords: Treballs de fi de grau
Arsènic
Algues marines
Bachelor's thesis
Marine algae
Arsènic inorgànic
Arsenosucres
Mètodes analítics
Issue Date: Jun-2019
Series/Report no: Treballs Finals de Grau (TFG) - Ciència i Tecnologia dels Aliments
Abstract: Les algues són un aliment tradicional en molts països del continent asiàtic, com per exemple la Xina 2 i el Japó. L’interès actual per la cuina oriental ha introduït aquest aliment a la nostra dieta, però 3 aquest interès ve acompanyat d’una preocupació, ja que, les algues filtren l’aigua de mar i assimilen 4 l’arsènic natural present. L’arsènic inorgànic és més tòxic que l’arsènic orgànic, tot i ser aquest últim 5 el més abundant en la majoria d’algues. L’arsènic assimilat es transformat per l’alga en diferents 6 espècies, trobant entre d’altres els arsenosucres. Per això es requereixen tècniques d’anàlisi 7 senzilles, ràpides i fiables per determinar aquests compostos de manera rutinària. Actualment, es 8 comença a establir legislació sobre arsènic en algues en diversos països. De totes maneres, el 9 consum d’algues marines no suposa un risc elevat per a la nostra salut a les quantitats consumides 10 i a les concentracions d’arsènic acumulat en la majoria d’algues.
Note: Treballs Finals de Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments, Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Campus de l'alimentació de Torribera, Universitat de Barcelona. Curs: 2018-2019. Tutor: Dolores Barrón Bueno
URI: http://hdl.handle.net/2445/142477
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Ciència i Tecnologia dels Aliments

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-Luis Salvador Fernandez .pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons