Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/142543
Title: ITER 2022. Pla Estratègic del CRAI 2019-2022. (Octubre 2019)
Author: Universitat de Barcelona. CRAI
Keywords: Informació pública
Serveis bibliotecaris
Planificació estratègica
Vitrines CRAI UB
Universitat de Barcelona. CRAI
Issue Date: 17-Oct-2019
Abstract: El Centre de Recursos per a l'aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona us presenta el seu nou Pla Estratègic ITER 2022. ITER 2022 s'ha presentat a tot el el personal del CRAI, el dia 16 d'octubre, al jardí del CRAI Biblioteca d'Economia i Empresa, amb la presència i intervenció de la Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat, Amelia Díaz. En aquest acte Judit Casals, directora del CRAI, ha fet la presentació de les línies que configuren el Pla i ha ressaltat i agraït la participació del personal del CRAI en la seva elaboració. La intervenció de la vicerectora s'ha centrat en posar de manifest que els objectius del Pla Estratègic del CRAI estan alineats amb l'estratègia institucional, que quedarà plasmada en el Pla Estratègic UB 2030 que s'està elaborant. El Pla consta de cinc línies, les mateixes que el Pla Estratègic anterior i cinc lemes que volen sintetitzar les idees clau: Línia 1. Serveis: La biblioteca per a les persones Línia 2. Recursos d’informació i patrimoni bibliogràfic: Conservar el que és únic Línia 3. Difusió i cooperació: Confia en el CRAI: et podem ajudar Línia 4. Excel·lència en la gestió: Transparència i rendició de comptes Línia 5. Organització i persones: Sigues benvingut/da a la comunitat CRAI ITER 2022 s’ha elaborat des de diferents perspectives, analitzant el nostre entorn i elaborant diferents documents de treball, aplicant el model de gestió per processos del CRAI i incorporant les àrees de millora detectades pels avaluadors externs i durant l’avaluació EFQM. Per aconseguir aquesta suma de visions, s’ha comptat amb tot el personal del CRAI i utilitzat diferents metodologies de treball per tal de recollir el màxim d’informació i així poder traçar les línies estratègiques que han de regir el CRAI en el futur més proper. Hem actualitzat també la nostra Carta de Serveis i la missió, la visió i els valors del CRAI. El Pla Estratègic del CRAI ITER 2022 s'ha presentat també en diferents fòrums de la nostra Universitat.
Note: Imatge utilitzada per fer publicitat de novetats del CRAI de la Universitat de Barcelona - Vitrina Octubre 2019.
Podeu consultar el document del pla estratègic 2019-2022 a: http://hdl.handle.net/2445/139877
URI: http://hdl.handle.net/2445/142543
Related resource: https://crai.ub.edu/ca/Noticies-butlleti/iter2022-presentacio-del-nou-pla-estrategic-del-crai-2019-2022
http://hdl.handle.net/2445/139877
Appears in Collections:Exposicions / Vitrines (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_crai_iter2022.pngImatge Vitrina33.92 kBimage/pngThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons