Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/143157
Title: El problema del confinament atacat des de l'acció efectiva de la Q. C. D.
Author: Soto Riera, Joan
Director/Tutor: Elizalde, E. (Emili), 1950-
Keywords: Física de partícules
Cromodinàmica quàntica
Particle physics
Quarks
Quantum chromodynamics
Issue Date: 11-Dec-1985
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta memòria està estructurada en set capítols i vuit apèndixs. Dels capítols, els dos primers es poden considerar introducció, mentre que la resta són ja treball original. El capítol I està dedicat a una descripció ràpida de la Q.C.D., a exposar el problema del confinament i a comentar les diverses línies actuals per atacar-lo. En el capítol II s’explica, mitjançant un model senzill però realista, quina és la visió del problema en l’aproximació de l’acció efectiva. La resta de la tesi està dedicada bàsicament a trobar accions efectives que siguin confinants segons els criteris deduïts a II. He intentat d'evitar al màxim l'exposició de càlculs en els capítols, relegant-Ios als apèndixs, per tal de fer més fàcil una primera lectura; sense ometre, però, els comentaris sobre qualsevol punt d'interès físic o aproximació matemàtica delicada. En el capítol III i apèndix que allà referencio es troba l'aparell matemàtic bàsic que faré servir durant la memòria, que malgrat no ser complicat, tampoc no és d’ús massa corrent entre els físics teòrics. La major part d’ells correspon a l’article [ES85 (I)], però hi ha incorporades algunes idees més recents [ES85 (III)] sobre la invariància “gauge”. El capítol IV consisteix en l'exposició i comentaris d'un resultat exacte que correspon principalment a [ES85 (II)] amb qüestions aclaratóries suplementàries [ES84]. El capítol V és un xic marginal ja que tracta de qüestions relaciones amb l'acció efectiva encara que no directament en el confinament, correspon als treballs [ES85 (III)] i [SO85] El capítol VI estudia la introducció de la temperatura a un loop, sent potser el més tècnic i correspon a [ES85 (VI)]. El capítol VII i últim tracta de dir quelcom o tot ordre en loops mantenint els efectes de la temperatura. Els apèndixs es podrien dividir en purament matemàtics (A, B, C, E, F, H, I) que expliquen en més detall passos o fórmules usats als capítols, i matemàtico-físics (D, G), que contenen, més a més, comentaris sobre interpretacions o formalismes diferents als nostres que en certs assumptes es troben a la literatura
URI: http://hdl.handle.net/2445/143157
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Física

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSR_TESI.pdf7.22 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons