Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/143297
Title: Procés de simbiosi en el binomi objecte-subjecte en l’art del segle XXI. Noves Corporalitats
Author: Diez Serrat, Maria
Director/Tutor: Blanch, Teresa (Blanch Malet)
Keywords: Teoria de l'art
Objecte (Estètica)
Subjecte (Filosofia)
Art theory
Object (Aesthetics)
Subject (Philosophy)
Issue Date: 16-Oct-2019
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La tesi s'articula al voltant dels interessos de la pròpia pràctica artística basada en explorar qüestions de la corporalitat a partir de transformacions de l'objecte quotidià. Es traça un recorregut que comprèn obres artístiques internacionals des de la segona meitat del segle XX fins avui amb l’objectiu de corroborar que l’objecte ha adquirit una naturalesa organicista que adopta valors corporals, fins a entreveure una certa forma de reversibilitat del cos que acaba per conformar obres escultòriques com a entitat matèrica en si mateixa, despullada d’altres referències icòniques i transcendint la dicotomia objecte-subjecte.
URI: http://hdl.handle.net/2445/143297
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MDS_TESI.pdf30.32 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons