Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/143320
Title: El consum càrnic en entorns barcelonins, s.XVI-XVII. Arqueozoologia als nivells moderns de la Casa Corrales (Born, Barcelona)
Author: García Aguilar, Judit
Director/Tutor: Alcoberro i Pericay, Agustí, 1958-
Keywords: Arqueologia
Restes d'animals (Arqueologia)
Hàbits alimentaris
Carn
Tafonomia
Treballs de fi de grau
Arqueology
Animal remains (Archaeology)
Food habits
Meat
Taphonomy
Bachelor's thesis
Mercat del Born (Barcelona, Catalunya)
Segle XVI-segle XVII
16th century-17th century
Issue Date: Jun-2019
Abstract: [cat] En el present treball s’analitza un conjunt de restes de mamífers recuperades durant l’excavació de la Casa Corrales, a l’Espai El Born, Centre de Cultura i Memòria. El material a analitzar va arribar separat dins de dues caixes i alhora, dividit en diverses bosses depenent de la unitat estratigràfica a la qual corresponien. Les restes estudiades han estat un total de 425, cadascuna d’elles analitzades mitjançant una fitxa dissenyada per a l’estudi de les restes òssies per part del Grup d’Arqueozoologia i Tafonomia del SERP (Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques). A partir de l’anàlisi i l’estudi de cadascun dels ossos s’ha pogut arribar a establir el tipus d’espècie, l’edat de la mort de l’animal, quina era l’alimentació de la gent i fins i tot, la diversitat alimentària segons les seves característiques socials, entre finals del segle XVI i mitjan segle XVII.
[eng] In this assignment, some archaeological remains of mammal recovered during the archaeological excavation of La Casa Corrales in L’Espai El Born, Centre de Cultura I Memòria, are analysed. The analysed material came separated in two boxes, and at the same time, divided into several bags depending on the stratigraphic unit they belong to. The archaeological remains studied were 425 in total, each of them analysed through a designed file for the study of the osseous remains by the Grup s’Arqueozoologia i Tafonomia del SERP (Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques). Based on the analysis and study of each bone, it has been possible to establish the type of species, the age of death of the animal, what was the diet of people and even the nutritional variety according to their social features, between the end of 15th century and middle 17th century.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Agustí Alcoberro i Pericay
URI: http://hdl.handle.net/2445/143320
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG García Aguilar Judit.pdf7.3 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons