Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/143336
Title: Storytelling in different media: the narrative strategies of Fight Club and Mr. Robot
Author: Guallar Comas, Maria
Director/Tutor: López, Gemma (López Sánchez)
Keywords: Narrativa
Narrativa audiovisual
Treballs de fi de grau
Storytelling
Visual narrative
Bachelor's thesis
Issue Date: 11-Jun-2019
Abstract: [eng] Nowadays stories can be told in many different ways. There is a wide variety of art media, all of which have different techniques at their disposal to propel a narrative forward. The aim of this work is to look at two different works of two different art media (the novel Fight Club and the television show Mr. Robot) and analyse the narrative strategies they use that are unique to their medium, with a special focus on the way in which the identity of the protagonists is written.
[cat] Avui en dia les histories poden ser explicades de moltes maneres diferents. Hi ha una gran varietat de mitjans artístics, i tots tenen tècniques diferents a la seva disposició per poder tirar una narrativa cap a endavant. L’objectiu d’aquest treball és observar dues obres de dos mitjans artístics diferents (la novel·la Club de lluita i la sèrie de televisió Mr. Robot) i analitzar les estratègies narratives que utilitzen i són úniques del seu mitjà, amb un focus especial en la forma en la que la identitat dels protagonistes és escrita.
Note: Treballs Finals del Grau d'Estudis Anglesos, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutora: Gemma López
URI: http://hdl.handle.net/2445/143336
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Anglesos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GUALLAR COMAS, Maria TFG.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons