Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/143481
Title: De València a Roma. Cartes triades dels Borja. Edició de Miguel BATLLORI. Pròleg de Modest PRATS (Sèrie gran, 21), Barcelona, Quaderns Crema 1998, 218 pp.
Author: Solervicens, Josep
Keywords: Epistolaris
Ressenyes (Documents)
Letters (Correspondence)
Reviews (Documents)
Borja (Família)
Issue Date: 1998
Publisher: Institut d'Estudis Catalans - Facultat de Teologia de Catalunya
Abstract: Les Cartes triades dels Borja, que acaba de publicar Miguel BatIlori, són el recull epistolar més extens mai publicat sobre aquesta família valenciana instal·lada a la Roma del Renaixement. Es tracta d'una acurada antologia de seixanta-quatre cartes en català, de les quals seixanta eren inèdites, publicades amb ortografia modernitzada, acompanyades de notes de l'editor que identifiquen personatges o aclareixen el sentit d'alguns paisatges obscurs, i amb un pròleg de Modest Prats (7-31), que forneix les dades històriques bàsiques per a poder llegir contextualitzadament aquesta tria, un epistolari que cal situar entre els referents bibliogràfics imprescindibles sobre els Borja.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/ArxiuTextos/article/view/235657
It is part of: Arxiu de Textos Catalans Antics, 1998, num. 17, p. 654-657
URI: http://hdl.handle.net/2445/143481
ISSN: 0211-9811
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
137926.pdf627.39 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons