Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/143559
Title: El treball tèxtil durant la primera edat del ferro al nord-est de la Penísula Ibèrica des de la perspectiva de l'arqueologia del gènere. El cas del complex Sant Jaume
Author: Tortras de la Cruz, Maria
Director/Tutor: García i Rubert, David
Keywords: Arqueologia feminista
Indústria tèxtil
Divisió sexual del treball
Primera edat del ferro
Etnografia
Sant Jaume-Mas d'en Serrà (Alcanar, Catalunya : Jaciment arqueològic)
Treballs de fi de grau
Feminist archaeology
Textile industry
Sexual division of labor
Hallstatt period
Ethnography
Sant Jaume-Mas d'en Serrà Site (Alcanar, Catalonia)
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2019
Abstract: [cat] El treball tèxtil ha estat generalment atribuït al gènere femení, i malauradament moltes vegades, sense criteris científics. Aquesta atribució acrítica s’accentua en l’estudi de societats que manquen tant de registre escrit com d’iconogràfic. En aquest treball, amb l’ajuda de l’arqueologia tèxtil i l’arqueologia del gènere, intentarem identificar qui teixia al Complex Sant Jaume. Analitzades les possibilitats que tenim d’atribució sexual, ens acabarem centrant en la comparació etnogràfica.
[eng] The textile manufacturing has been considered a feminine work, unfortunately most of the times without scientific judgement. That’s emphasised in societies without writing or iconographic evidence. In this work, based on textile archaeology and the archaeology of gender, we are going to try to identify who weave in the Sant Jaume Complex. Analysed the different possibilities of sexual attribution, we are going to focus on the ethnographic analogy.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: David García Rubert
URI: http://hdl.handle.net/2445/143559
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Tortas de la Cruz Maria.pdf2.19 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons