Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/143990
Title: Incerta glòria, una aproximació a la gènesi textual de la novel·la de Joan Sales
Author: Soler Mañé, Clara
Director/Tutor: Domingo, Josep M. (Domingo Clua)
Keywords: Literatura catalana
Literatura contemporània
Crítica textual
Treballs de fi de grau
Catalan literature
Literature, Modern
Criticism, Textual
Sales, Joan, 1912-1983. Incerta glòria
Bachelor's thesis
Issue Date: 14-Jun-2019
Abstract: [cat] Aquest treball vol ser una primera aproximació al procés d’escriptura d’Incerta glòria. D’entrada, s’ha intentat reconstruir la gènesi històrica de la novel·la a partir d’un estudi bibliogràfic sobre la qüestió. A continuació, s’ha volgut assajar si la crítica genètica podria ser una via útil i viable per esclarir la gènesi textual de l’obra. La prova ha consistit en l’elaboració i posterior anàlsi de l’edició crítica de tres fragments d’Incerta glòria.
[eng] This project wants to be the first approach to the writing process of Incerta glòria. Firstly, we have try to reconstruct the historical genesis of the novel from a bibliographic study on the subject. Next, we wanted to try if genetic criticism could be a useful and viable way to clarify the textual genesis of the work. The test consisted in the elaboration and later analysis of the critical edition of three fragments of Incerta glòria.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Josep Maria Domingo
URI: http://hdl.handle.net/2445/143990
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_clarasolerm.pdf913.88 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons